INICI

El procés de psicoteràpia s’origina quan algú contacta motivat/da per la recerca d’ajuda ja que té un bloqueig, angoixa o un objectiu vital de canvi. Sovint la persona que acut a teràpia no té clares les solucions, o no sap concretar el problema, sinó que acut degut als símptomes que li causen malestar. Aquest serà el primer pas establir el marc de la teràpia: valorar conjuntament quin és el problema, i fer un acord de teràpia per aconseguir l’objectiu/millora/benestar.

Per explorar adequadament, calen al menys dos visites de diagnòstic, per a poder fer un ‘mapa’ del que succeeix. Concretament, valoro amb el pacient què li passa, en quines situacions, de quina manera per treballar els obstacles que li estan impedint arribar de manera natural al seu objectiu.

Un cop realitzada l’exploració inicial, explico el diagnòstic (devolució), normalment al final de la 2a visita, i acordem el pla de tractament amb els objectius a treballar.

Després, fem el procés de psicoteràpia, on treballem amb les situacions actuals que causen el malestar i/o on es vol millorar. L’assiduïtat es valora en cada cas, sent el més habitual d’inici fer una sessió setmanal.

El procés acaba quan s’han assolit els objectius de la teràpia, que és quan es dona l’alta terapèutica.

En altres casos, hi ha persones que busquen un assessorament. Aquest sol ser una sessió o dues on demanar una orientació general de la situació viscuda, on potser la persona que acut té les eines però vol poder valorar-ho amb un especialista en psicoteràpia.